• Thông tin cá nhân

Thông tin

Nơi sống:
Quê quán:
Giới tính: Nữ Ngày sinh:
Miêu tả bản thân:
Tình trạng hôn nhân:

Liên lạc

Email:

Gia đình

Công việc

Trường, lớp, niên khóa học

THPT Bắc Sơn

Lớp: 11 11a1

Niên khóa: 2010 - 2013

ĐH Thủy Lợi

Lớp: 51KT1

Năm vào trường: 2009

HV Hậu cần

Lớp: Lop S514

Năm vào trường: 2007

THPT Kim Động

Lớp: 12A9 - 12A9

Niên khóa: 2004 - 2007

THPT Phục Hòa

Lớp: 12A1

Niên khóa: 2007 - 2010

THPT Phong Châu

Lớp: 12A3

Niên khóa: 2005 - 2008

THPT Lê Quý Đôn

Lớp: 12E

Niên khóa: 1991 - 1994

THPT An Lạc

Lớp: 12A10

Niên khóa: 2002 - 2005

HV Báo Chí Và Tuyên Truyền

Lớp: triet k28

Năm vào trường: 2008

THPT Lý Bôn

Lớp: 12B1 - 12B1 - 12B1

Niên khóa: 2005 - 2008

THPT Minh Đài

Lớp: 12C

Niên khóa: 2001 - 2004

THPT Diễn Châu 5

Lớp: 12C7 - 12C7

Niên khóa: 2007 - 2010

THPT Tam Đảo

Lớp: 12A7

Niên khóa: 2007 - 2010

THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm

Lớp: 12A - 12A

Niên khóa: 2001 - 2004

THPT Yên Hòa

Lớp: 12A1 - 12A1 - 12A1 - 12A1

Niên khóa: 2008 - 2011

THPT Tuệ Tĩnh

Lớp: 12A2

Niên khóa: 2006 - 2009

THPT Hoàng Văn Thụ

Lớp: 12A1 - 12A1

Niên khóa: 2006 - 2009

THPT Nguyễn Khuyến

Lớp: 12 12A6-12 M

Niên khóa: 2001 - 2004

THPT Ea H'Leo

Lớp: 12 12bc1

Niên khóa: 2007 - 2010

THPT Phùng Khắc Khoan

Lớp: 12A3

Niên khóa: 2008 - 2011

THPT Đông Tiền Hải

Lớp: 12A4

Niên khóa: 1995 - 1998

THPT Số 2 Đức Phổ

Lớp: 12 12C5

Niên khóa: 2006 - 2009

THPT Hàm Nghi

Lớp: 12B1

Niên khóa: 2008 - 2011

THPT Marie Curie

Lớp: 12P1

Niên khóa: 1980 - 1983

THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông

Lớp: 12A1 - 12A1 - 12A1

Niên khóa: 1996 - 1999

THPT Phan Đăng Lưu

Lớp: 12D1

Niên khóa: 2007 - 2010

THPT Cẩm Lý

Lớp: 12 12a2

Niên khóa: 2007 - 2010

THPT Nguyễn Văn Trỗi

Lớp: 12A1

Niên khóa: 2001 - 2004

THPT Mộc Hóa

Lớp: 12A10

Niên khóa: 2004 - 2007

THPT Yên Lạc

Lớp: 12A6

Niên khóa: 2003 - 2006

THPT Dĩ An

Lớp: 12A7

Niên khóa: 2002 - 2005

THCS Ngô Mây

Lớp: 9A2 - 9A2

Niên khóa: 2003 - 2007

THPT Chu Văn An

Lớp: 12B4

Niên khóa: 2004 - 2007

THPT Hậu Lộc 1

Lớp: 12 12c1

Niên khóa: 2006 - 2009

THPT Nông Cống 2

Lớp: 12A8 - 12A8

Niên khóa: 2007 - 2010

THPT Chương Mỹ B

Lớp: 12A6

Niên khóa: 2007 - 2010

THPT Số 1 Tư Nghĩa

Lớp: 12A3

Niên khóa: 2004 - 2007

THPT Ứng Hòa A

Lớp: 12B3

Niên khóa: 2000 - 2003

THPT Phan Đình Phùng

Lớp: 12A3

Niên khóa: 1997 - 2000

THPT Đa Phước

Lớp: 12A1

Niên khóa: 2008 - 2011

THPT Phong Châu

Lớp: 12A4 - 12A4

Niên khóa: 2006 - 2009

THPT Tây Thụy Anh

Lớp: 12A3

Niên khóa: 2007 - 2010

THPT Giao Thủy B

Lớp: 12a6

Niên khóa: 2007 - 2010

THPT Đức Hợp

Lớp: 12a3

Niên khóa: 2007 - 2010

THPT Trần Hưng Đạo

Lớp: 12A8

Niên khóa: 2007 - 2010

THPT Kim Liên

Lớp: 12F - 12F

Niên khóa: 1994 - 1997

THPT Đô Lương 1

Lớp: 12A6

Niên khóa: 2006 - 2009

THPT Quỳ Hợp 2

Lớp: 12 12B

Niên khóa: 1996 - 1999

THPT Mỹ Đức C

Lớp: 12A1

Niên khóa: 2007 - 2010

THPT Hùng Vương

Lớp: 12N

Niên khóa: 2003 - 2006

THPT Bùi Thị Xuân

Lớp: 12 12A2

Niên khóa: 1995 - 1998

THPT Chuyên Biên Hòa (Chuyên Hà Nam)

Lớp: 12 Chuyên Nga

Niên khóa: 2003 - 2006

THCS Nguyễn An Ninh

Lớp: 9A7

Niên khóa: 1994 - 1998

THPT Hàm Thuận Nam

Lớp: 12A1 - 12A1 - 12A1 - 12A1

Niên khóa: 2002 - 2005

THPT Lê Văn Hưu

Lớp: 12C11 - 12C11

Niên khóa: 2003 - 2006

THPT Ứng Hòa A

Lớp: 12A10

Niên khóa: 2003 - 2006

THPT Trưng Vương

Lớp: 12A4

Niên khóa: 2006 - 2009

CĐ Cộng đồng Hậu Giang

Lớp: TIN HOC K02 - TIN HOC K02

Năm vào trường: 2007

THPT Kim Bảng B

Lớp: 12A4

Niên khóa: 2006 - 2009

THPT Yên Khánh B

Lớp: 12B4

Niên khóa: 2007 - 2010

THPT Trần Quý Cáp

Lớp: 12A5 - 12A5 - 12A5

Niên khóa: 2007 - 2010

THPT Trần Quý Cáp

Lớp: 12/5

Niên khóa: 2003 - 2006

THPT Nam Đông Quan

Lớp: 12d - 12d

Niên khóa: 2006 - 2009

THPT TP Cao Lãnh

Lớp: 12 12A3 - 12 12A3 - 12 12A3

Niên khóa: 2005 - 2008

THPT Giao Thủy B

Lớp: 12A9 - 12A9 - 12A9 - 12A9

Niên khóa: 2002 - 2005

THPT Nguyễn Trãi

Lớp: 12A1 - 12A1

Niên khóa: 2007 - 2010

THPT Kim Bảng C

Lớp: 12A5 - 12A5

Niên khóa: 2006 - 2009

THPT Hồng Lĩnh

Lớp: 12B3 - 12B3

Niên khóa: 2007 - 2010

THPT Nho Quan A

Lớp: 12 12a

Niên khóa: 2008 - 2011

THPT Việt Yên 2

Lớp: 12 12a8 - 12 12a8 - 12 12a8 - 12 12a8 - 12 12a8 - 12 12a8 - 12 12a8 - 12 12a8

Niên khóa: 2007 - 2010

THPT Đức Thọ

Lớp: 12 12b5 - 12 12b5 - 12 12b5 - 12 12b5

Niên khóa: 2007 - 2010

THPT Hoàng Hoa Thám

Lớp: 12A1 - 12A1 - 12A1

Niên khóa: 2001 - 2004

THPT Bắc Lương Sơn

Lớp: 12A5

Niên khóa: 2006 - 2009

THPT Tây Thụy Anh

Lớp: 12A4 - 12A4

Niên khóa: 2007 - 2010

THPT Hưng Đạo

Lớp: 12d

Niên khóa: 2006 - 2009

THPT Đức Thọ

Lớp: 12A2

Niên khóa: 2006 - 2009

THPT Nguyễn Viết Xuân

Lớp: 12A2 - 12A2

Niên khóa: 2004 - 2007

THPT Lộc Bình

Lớp: 12A2 - 12A2

Niên khóa: 1996 - 1999

THPT ATK Tân Trào

Lớp: 12c2

Niên khóa: 2002 - 2005

THPT Phương Xá

Lớp: 12A1

Niên khóa: 2007 - 2010

THCS Supe

Lớp: 8A1 - 8A1

Niên khóa: 2009 - 2013

THPT DTNT Tân Kỳ

Lớp: 12A2

Niên khóa: 2007 - 2010

THPT Nam Trực

Lớp: 12A7

Niên khóa: 2005 - 2008

THPT Trần Kỳ Phong

Lớp: 12C3

Niên khóa: 2000 - 2003

THPT Mê Linh

Lớp: 12A10 - 12A10

Niên khóa: 2007 - 2010

CĐ Truyền Hình

Lớp: KT47b

Năm vào trường: 2006

THPT Cao Thắng

Lớp: 12A8

Niên khóa: 2005 - 2008

THPT Lê Quý Đôn

Lớp: 12k

Niên khóa: 1998 - 2001

THPT Thượng Lâm

Lớp: 12C1

Niên khóa: 2008 - 2011

THPT Lý Nhân

Lớp: 12A6 - 12A6 - 12A6 - 12A6 - 12A6 - 12A6 - 12A6

Niên khóa: 2006 - 2009

THPT Yên Dũng 3

Lớp: 12A6

Niên khóa: 2006 - 2009

THPT Mỹ Xuyên

Lớp: 12A7

Niên khóa: 1997 - 2000

THPT BC Nguyễn Công Trứ

Lớp: 12 12a

Niên khóa: 2005 - 2008

THPT Hồng Đức

Lớp: 12a8

Niên khóa: 2008 - 2011

ĐH Kỹ Thuật Lê Quý Đôn

Lớp: Cầu Đường 2B - Cầu Đường 2B

Năm vào trường: 2003

THPT Nguyễn Chí Thanh

Lớp: 12A8 - 12A8

Niên khóa: 2002 - 2005

THPT Quỳnh Lưu 3

Lớp: 12A3 - 12A3 - 12A3

Niên khóa: 2007 - 2010

THPT Hàn Thuyên

Lớp: 12A1

Niên khóa: 2004 - 2007

THPT Tân Yên 1

Lớp: 12A1 - 12A1

Niên khóa: 2006 - 2009

THPT Quỳ Châu

Lớp: 12B - 12B - 12B - 12B

Niên khóa: 2003 - 2006

THPT Nguyễn Huệ

Lớp: 12A1

Niên khóa: 2005 - 2008

THPT Lam Kinh

Lớp: 12 12C3

Niên khóa: 2007 - 2010

THPT Trực Ninh A

Lớp: 12K

Niên khóa: 2005 - 2008

THPT Nguyễn Huệ

Lớp: 12B2 - 12B2

Niên khóa: 2000 - 2003

TT GDTX-DN Kim Sơn

Lớp: 12 12b

Niên khóa: 2005 - 2008

THPT Tân Hiệp

Lớp: 12C10

Niên khóa: 2008 - 2011

THPT Quỳnh Côi

Lớp: 12 12A11

Niên khóa: 2008 - 2011

THPT Dương Đình Nghệ

Lớp: 12a16

Niên khóa: 2006 - 2009

THPT Đông Triều

Lớp: 12C2

Niên khóa: 2007 - 2010

THPT Vĩnh Xuân

Lớp: 12A1

Niên khóa: 2008 - 2011

THPT Nguyễn Trãi

Lớp: 12A7

Niên khóa: 2008 - 2011

THPT Phúc Thành

Lớp: 12c

Niên khóa: 2009 - 2012

THPT Hương Cần

Lớp: 12A

Niên khóa: 2003 - 2006

THPT Bắc Lương Sơn

Lớp: 12A6

Niên khóa: 2007 - 2010

THPT Hoằng Hóa 4

Lớp: 12B10

Niên khóa: 2007 - 2010

ĐH Bách Khoa

Lớp: XD07VL2

Năm vào trường: 2007

THPT Phan Thúc Trực

Lớp: 12E2

Niên khóa: 2005 - 2008

THPT Yên Định 1

Lớp: 12A4

Niên khóa: 2006 - 2009

THPT Yên Định 1

Lớp: 12A3

Niên khóa: 2007 - 2010

TT GDTX-DN Hoằng Hóa

Lớp: 12B

Niên khóa: 2007 - 2010

THPT Lý Bôn

Lớp: 12A9

Niên khóa: 2004 - 2007

THPT Trùng Khánh

Lớp: 12C1

Niên khóa: 2005 - 2008

THPT Chu Văn An

Lớp: 12 Chuyên Toán

Niên khóa: 2005 - 2008

THPT Nông Cống 2

Lớp: 12A1

Niên khóa: 2007 - 2010

THPT Tứ Sơn

Lớp: 12A8

Niên khóa: 2006 - 2009

THPT Mỹ Lộc

Lớp: 12c

Niên khóa: 2007 - 2010